Dividend of the year 2013: Aduunchuluun Co., Ltd /2011/ - 40 tug, Aduunchuluun Co., Ltd /2012/ - 70 tug, Hermes Center Co., Ltd /2012/ - 4.57 tug, Tahi- ko Co., Ltd /2012/ - 56 tug, Atar Urgoo Co., Ltd /2012/ - 9500 tug, Tulga Co., Ltd /2012/ - 60 tug, Khar tarvagatai Co., Ltd /2010/ - 56.4 tug, Khar tarvagatai Co., Ltd /2011/ - 55.18 tug, APU Co., Ltd /2012/ - 70 tug, Ub buuk Co., Ltd /2012/ 137 tug, Shariin gol Co., Ltd /2012/ - 45 tug, Olloo Co., Ltd /2012/ - 6 tug, Remicon Co., Ltd /2012/ - 1.27 tug, Eermel Co., Ltd /2012/ - 52.87 tug

Home

Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх хоёр дахь тусгай зөвшөөрөл олголоо

2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг үнэт цаасны төвлөрсөн болон тухайлсан бүртгэлийн төрөлтэй байхаар зохицуулагдсан бөгөөд төвлөрсөн бүртгэлийн үйл ажиллагааг төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага эрхлэхээр харин тухайлсан бүртгэлийг үнэт цаасны зах зээлд кастодиан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд тус тус эрхлэхээр зохицуулагдсан.

Continue reading

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тогтоол

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар дараах тогтоол шийдвэрүүдийг гаргасан байна.

Үүнд:

Continue reading

2014 оны 3-р улиралд нээгдсэн дансны хураангуй тайлан

2014 оны 3-р улиралд “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК нь нийт 2268 шинэ данс, 336 холболтын данс нээсэн байна. Хэрэв та 2014 оны 3-р улиралд нээгдсэн дансны хураангуй тайланг үзэхийг хүсвэл ЭНД ДАРНА уу.

Continue reading

“Орхон Булаг” ХК ногдол хувиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Орхон Булаг” ХК-ийн ногдол хувь болох нэгж хувьцаанд 284 төгрөг тараасныг 2014 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр 303 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Continue reading

Үнэт цаасны зах зээлийн бодлогын зөвлөл хуралдлаа

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Үнэт цаасны зах зээлийн бодлогын зөвлөл 2014 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр хуралдлаа.

Уг хурлаар үйл ажиллагааны дүрмийг хэлэлцэн баталсан бөгөөд Бодлогын зөвлөлийн хурлыг 2 сар тутам зохион байгуулж, шаардлагатай тохиолдолд ээлжит бус хурал хуралдуулж байхаар шийдвэрлэлээ.

Continue reading

Page 1 of 9212345»102030...Last »