Dividend of the year 2013: Aduunchuluun Co., Ltd /2011/ - 40 tug, Aduunchuluun Co., Ltd /2012/ - 70 tug, Hermes Center Co., Ltd /2012/ - 4.57 tug, Tahi- ko Co., Ltd /2012/ - 56 tug, Atar Urgoo Co., Ltd /2012/ - 9500 tug, Tulga Co., Ltd /2012/ - 60 tug, Khar tarvagatai Co., Ltd /2010/ - 56.4 tug, Khar tarvagatai Co., Ltd /2011/ - 55.18 tug, APU Co., Ltd /2012/ - 70 tug, Ub buuk Co., Ltd /2012/ 137 tug, Shariin gol Co., Ltd /2012/ - 45 tug, Olloo Co., Ltd /2012/ - 6 tug, Remicon Co., Ltd /2012/ - 1.27 tug, Eermel Co., Ltd /2012/ - 52.87 tug

Home

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тогтоол

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2014 оны 9 дүгээр сарын 17-ний өдрийн хуралдаанаар дараах аж ахуйн нэгжийн үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон байна.

Үүнд:

Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлээс үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) хэрэгжиж эхлээд байгаа бөгөөд үнэт цаасны зах зээлд оролцогч бүх этгээд энэхүү шинэ эрх зүйн харилцаанд нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулахаар болсон билээ.

Тус хуулийн 36.16-д “Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг Хорооны зөвшөөрлөөр эрхэлнэ” гэж зааснаар гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг зөвхөн Хорооны зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэхээр хуульчлагдсан.

Continue reading

“Говь” ХК 2013 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Говь” ХК -ийн 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 117 төгрөг тараасныг 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр 16,599 харилцагчийн дансанд байршууллаа.
Continue reading

“Баянгол ЗБ” ХК 2013 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Баянгол ЗБ” ХК -ийн 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 319.5 төгрөг тараасныг 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр 1,056 харилцагчийн дансанд байршууллаа.
Continue reading

“Гермес Центр” ХК 2013 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Гермес Центр” ХК -ийн 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 5.50 төгрөг тараасныг 2014 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр 872 харилцагчийн дансанд байршууллаа.
Continue reading

Page 1 of 9012345»102030...Last »