Dividend of the year 2013: Aduunchuluun Co., Ltd /2011/ - 40 tug, Aduunchuluun Co., Ltd /2012/ - 70 tug, Hermes Center Co., Ltd /2012/ - 4.57 tug, Tahi- ko Co., Ltd /2012/ - 56 tug, Atar Urgoo Co., Ltd /2012/ - 9500 tug, Tulga Co., Ltd /2012/ - 60 tug, Khar tarvagatai Co., Ltd /2010/ - 56.4 tug, Khar tarvagatai Co., Ltd /2011/ - 55.18 tug, APU Co., Ltd /2012/ - 70 tug, Ub buuk Co., Ltd /2012/ 137 tug, Shariin gol Co., Ltd /2012/ - 45 tug, Olloo Co., Ltd /2012/ - 6 tug, Remicon Co., Ltd /2012/ - 1.27 tug, Eermel Co., Ltd /2012/ - 52.87 tug

Home

2014 ОНД “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК-ИАР ЗУУЧЛУУЛАН НОГДОЛ ХУВЬ ТАРААСАН ХК-ИУД

2014 ОНД “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК-ИАР ЗУУЧЛУУЛАН НОГДОЛ ХУВЬ ТАРААСАН ХК-ИУД

/2014.10.30-ны байдлаар/

Continue reading

2014 ОНД “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК-ИАР ЗУУЧЛУУЛАН НОГДОЛ АШИГ ТАРААСАН ХК-ИУД

2014 ОНД “ҮЦТТТХТ” ТӨХХК-ИАР ЗУУЧЛУУЛАН НОГДОЛ АШИГ ТАРААСАН ХК-ИУД

/2014.10.30-ны байдлаар/


Continue reading

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тогтоол

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар дараах тогтоол шийдвэрүүдийг гаргасан байна.

Үүнд:

Continue reading

Кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх хоёр дахь тусгай зөвшөөрөл олголоо

2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг үнэт цаасны төвлөрсөн болон тухайлсан бүртгэлийн төрөлтэй байхаар зохицуулагдсан бөгөөд төвлөрсөн бүртгэлийн үйл ажиллагааг төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага эрхлэхээр харин тухайлсан бүртгэлийг үнэт цаасны зах зээлд кастодиан үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй этгээд тус тус эрхлэхээр зохицуулагдсан.

Continue reading

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны тогтоол

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар дараах тогтоол шийдвэрүүдийг гаргасан байна.

Үүнд:

Continue reading

Page 1 of 9212345»102030...Last »