Dividend distrbuted into the accounts in 2014: “MTSKH” JSC /2012/ - 3.59 tug, "UB hotel" JSC /2012/ - 300 tug, "Hermes center" JSC /2012/ - 5.23 tug, “Tavan Tolgoi” JSC /2012/ - 135.9 tug, “Takhiko” JSC /2013/ - 65 tug, “Aduunchuluun” JSC /2013/ - 75 tug, “Atar Urguu” JSC /2013/ - 270 tug, “Mogoin Gol” JSC /2013/ - 4.5 tug, “Gan Khiits” JSC /2013/ - 90 tug, “APU” JSC /2013/ - 81 tug, ” UB Hotel” JSC /2013/ - 297 tug, "Hermes center" JSC /2013/ - 5.5 tug, “Bayangol Hotel” JSC /2013/ - 319.5 tug, “Gobi” JSC /2013/ - 117 tug

Home

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ БОЛНО

“ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ” Монголын хөрөнгийн биржийн Арилжааны танхимд 2015 оны 2 дугаар сарын 6-аас 7-ны өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд болно.

Continue reading

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН УДИРДЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Компанийн тухай хуулийн 59.4-тхувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/-ийн шийдвэрээр санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор зарлан хуралдуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр холбогдох баримт материалыг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20.1.8-д заасан хугацаанд буюу хурал хуралдсанаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй байдаг.

Continue reading

“Материалимпекс” ХК 2013 оны ногдол ашгиа хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршууллаа.

“Материалимпекс” ХК-ийн 2013 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 72.00 төгрөг тараасныг 2014 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр 1,675 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Continue reading

Кастодианы үйл ажиллагааны чиглэлээр үндэсний сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Санхүүгийн зохицуулах хороо, түүний дэргэдэх Люксембургийн МОН-004 төсөл болон ATTF байгууллага хамтран “Кастодианы сургагч багшийн сургалт”-ыг 2014 оны 10 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд Банк санхүүгийн академи дээр, 2015 оны 1 дүгээр сарын 13-14-ний өдрүүдэд Корпорэйт зочид буудалд нийт 2 удаа зохион байгууллаа.

Continue reading

Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын журмууд орчуулагдлаа

УИХ-аас үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиудыг 2013 онд тус тус баталсан билээ.

Тус Хорооноос 2013, 2014 онуудад эдгээр хуулийн нарийвчилсан зохицуулалт бүхий дүрэм, журмуудыг боловсруулан баталсан. Тэдгээрээс зохицуулалтын гол журмууд болох “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”, “Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам”… Continue reading

Page 1 of 10012345»102030...Last »