ҮЦТХТ

70120460

info@mcsd.mn

Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв

УИХ-ын 2024 оны 10 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2024 оны 45 дугаар тогтоолын дагуу 2012 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл төрсөн иргэдэд “Эрдэнэс тавантолгой” ХК-ийн 1072ш хувьцаа эзэмшүүлсэн.

100+

Ногдол ашиг тараасан Хувьцаат компаниуд

52+

Үнэт цаасны компани

100+

Хамтран ажиллагч байгууллага

24+

Үйл ажиллагаа

“Зах зээлийн мэдээ, мэдээлэл” & “Данс нээсэн тайлан” & Ногдол ашиг тараалт

Шинэ мэдээ

ҮЦТХТ-өөс Хувьцаат компанийн Ногдол ашиг тараасан мэдээ, Үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа, Үнэт цаасны данс нээсэн тайлан

Бидний үйлчилгээ

Үнэт цаасны төвлөрлийн судалгаа

ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАНС НЭЭХ

Та төвлөрсөн хадгаламжинд данс нээлгэснээр үнэт цаасны арилжаанд оролцох, эрх нээгдэх ба Та хувьцаа худалдан авах, хувьцаагаа зарах, үнэт цаасны үнэ ханшны талаар мэдээлэл зөвлөгөөг ҮЦК-иасаа авах өргөн боломж нээгдэнэ. Хувьцаат Компани нь ногдол ашгаа “ҮЦТХТ” ХХК-иар дамжуулан тараасан тохиолдолд төвлөрсөн хадгаламж дахь таны дансанд шууд бүртгэгдэн ордог.

Үргэлжлүүлэн үзэх +

ҮНЭТ ЦААС

 • ҮНЭТ ЦААСНЫ ШИЛЖҮҮЛЭГ
 • ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛ
 • БЭЛЭГЛЭЛ
 • ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАНГУУЛАХ
 • ИТГЭМЖЛЭЛЭЭР ТӨЛӨӨЛӨХ

НОГДОЛ АШИГ

 • 2023 ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд компаниудын жагсаалт
 • 2022 ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд компаниудын жагсаалт
 • 2021 ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниуд компаниудын жагсаалт
 • 1990-2020 он ногдол ашиг тараасан хувьцаат компаниудын жагсаалт

Данс нээсэн тайлан

Нийт Үнэт Цаасны компаниудын данс нээсэн тайлан

Төвлөрлийн судалгаа

Хувьцаат компаниудын үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааны тайлан

MCSD API СЕРВИС

Цахим үйлчилгээний гэрээний дагуу үнэт цаасны компаниуд ашиглах боломтой.

Хэрхэн ажилладаг

Мэдээлэл

01
02
03
04
Иргэн Та

ЭТТ ХК 1072 Хувьцааны бодолтыг хэрхэн хийх вэ?

Жишээ:

 • Иргэн Дорж 2011 онд эрүүл мэндийн даатгалын 8040 төгрөгийн хишиг хувь хүртсэн. 8040 төгрөгт ногдох хувьцаа:
  • (1072*8040) / 1000000 = 8.61888 ≈ 9
  • Доржийн эзэмших хувьцаа: 1072 – 9 = 1063
 • Оюутан Бат 2011 сургалтын төлбөр хэлбэрээр 500000, эрүүл мэндийн даатгал хэлбэрээр 8040 төгрөг нийт 508040 төгрөгийн хишиг хувь хүртсэн байна. 508040 төгрөгт ногдох хувьцаа:
  • (1072*508040) / 1000000 = 544.618 ≈ 545
  • Оюутан Батын эзэмших хувьцаа: 1072 – 545 = 527
 • Оюутан Сүрэн 2012 сургалтын төлбөр хэлбэрээр 491960 төгрөгийн хишиг хувь хүртсэн байна. 491960 төгрөгт ногдох хувьцаа:
  • (1072*491960) / 1000000 = 527.3811 ≈ 528
  • Оюутан Сүрэн эзэмших хувьцаа: 1072 – 528 = 544
 • Иргэн Д 2012/03/18 өдөр нас барсан /Монгол улсын харъяатаас гарсан/ бол:
  • Иргэн Д –ийн эзэмших хувьцаа: 536
 • Иргэн Бат Засгийн Газарт хувьцаагаа худалдаж 300 426 төгрөг авсан бол 322 ширхэг хувьцаа хасагдаж 750 ширхэг хувьцаа эзэмшинэ.
 • Иргэн Бат Засгийн Газарт хувьцаагаа худалдаж 200 284 төгрөг авсан бол 215 ширхэг хувьцаа хасагдаж 857 ширхэг хувьцаа эзэмшинэ.
 • Иргэн Бат Засгийн Газарт хувьцаагаа худалдаж 100 142 төгрөг авсан бол 108 ширхэг хувьцаа хасагдаж 964 ширхэг хувьцаа эзэмшинэ.

ЭТТ 1072ш хувьцааны ногдол ашиг

Арилжааны банкны дансанд шилжүүлсэн мэдээлэл E-Mongolia апп ашиглан шалгах боломжтой

158989 тусгай дугаарт

Хувьцааны тоо ширхэг ногдол ашиг авсан эсэхээ шалгах 158989 тусгай дугаарт регистрийн дугаараа илгээж шалгах боломжтой.